Lata 2000-2003.

1. W latach 2000-2002, pod egidą ekipy CNTR 99 7753a - Ministerstwa Rozwoju Międzynarodowego Wielkiej Brytanii (DFID), pomyślnie zrealizowano projekt - "Rozwój turystyki we Lwowie ";

2. W 2003 r. Fundusz Karpacki poparł projekt - "transgranicza i międzyetniczna współpraca, jako sposób na kształtowanie atmosfery zaufania i bezpieczeństwa regionalnego"; pomyślnie stworzono na przejściu granicznym Krakowiec (Ukraina) – Korczowa (Polska) transgraniczny Punkt Turystyczno-informacyjny;

3. W latach 2003-2004, przy wsparciu Funduszu Eurazja, pomyślnie zrealizowano projekt - "Organizacja Punktu Turystyczno-informacyjnego w porcie lotniczym Lwowa";