Lata 2003-2005.

1. W 2004 r., przy wsparciu Funduszu Karpackiego, pomyślnie zrealizowano projekt - "Wspólna promocja kulturalnej i historycznej spuścizny i konsolidacja naukowych i ekonomicznych związków między Ukrainą i Polską poprzez rozwój turystyki w Regionie Karpackim";

2. W 2005 r., przy wsparciu Międzynarodowego Funduszu "Odrodzenie", pomyślnie zrealizowano projekt - "Rozwiązywanie problemów środowiskowych kulturalno-historycznych centrów Wschodniej Europy ";

3. W 2005 r., przy wsparciu Funduszu Karpackiego, pomyślnie zrealizowano projekt - "Stworzenie związku przewodników";