Lata 2006-2008.

1. W latach 2005 – 2006, przy wsparciu funduszu PAUCI (Polsko-Ukraińsko-Amerykańska Inicjatywa o Współpracy), pomyślnie zrealizowano projekt - "Poprawa poziomu obsługi w hotelach Lwowa";

2. W latach 2006 – 2007, przy wsparciu Funduszu Eurazja, pomyślnie zrealizowano projekt - "Inicjatywa wsparcia mikro i małej przedsiębiorczości poprzez rozwój turystyki w Drohobyckim rejonie obwodu lwowskiego";

3. W latach 2007 – 2008, przy finansowym wsparciu ТАСІS w ramach programu "Dobrosąsiedztwo”, pomyślnie zrealizowano transgraniczny projekt - "Stworzenie międzynarodowej ukraińsko-polskiej Asocjacji przewodników górskich";