Lata 2008-2010.

1. W latach 2003-2010, przy wsparciu Lwowskiej Rady Obwodowej i Lwowskiej obwodowej administracji państwowej, LART pomyślnie zrealizował 9 projektów związanych z turystyką, wśród których były:

- coroczna edycja "Informator operatora turystycznego" Obwód Lwowski zaprasza;

- coroczne przeprowadzenie seminariów podnoszących kwalifikacje dla przewodników Obwodu Lwowskiego;

- coroczne przeprowadzenie międzynarodowych konferencji, na których omawiane były problemy rozwoju turystyki transgranicznej.

2. W 2009 r., przy wsparciu Funduszu Europa Wschodnia, pomyślnie zrealizowano projekt - "Pomoc w rozwoju wewnętrznej turystyki dla osób niepełnosprawnych z Ukrainy i obrona prawa do aktywnego odpoczynku ludzi ze szczególnymi potrzebami, którzy mieszkają w Obwodzie Lwowskim;

3. W latach 2008 – 2010, przy wsparciu Funduszu Posła USA dla zachowania dziedzictwa kulturalnego, pomyślnie zrealizowano projekt - "Renowacja i wystawa zbioru ikon "Studion" .