Pracujemy dla Was!

LART - To Możliwość, Której Nie Wolno Wam Przegapić, Więc Rozpocznijmy Pracować Razem Dla Korzyści Każdego Z Nas! JESTEŚMY NAWZAJEM SOBIE POTRZEBNI!

Członkostwo w LART. Osoby prawne, prowadzące działalność związaną z turystyką przyjazdową, albo zainteresowane w jej rozwoju Zapraszamy do Członkostwa w LART. W LART istnieją dwa równorzędne rodzaje członkostwa: rzeczywiści (założyciele) i członkowie stowarzyszeni. W 2001 roku określono wysokość składki członkowskiej w LART. Dla członków stowarzyszonych - roczna składka członkowska wynosi 700,00 (siedemset) hrywien.

Korzyści z członkostwa w LART

1. EFEKTYWNE BEZPŁATNE PROPAGOWANIE WASZYCH USŁUG TURYSTOM, KTÓRZY ODWIEDZAJĄ MIASTO - PRZEZ PRACĘ CENTRUM TURYSTYCZNO-INFORMACYJNEGO (TIC).
2. REPREZENTOWANIE WASZEJ ORGANIZACJI (PORZEZ UCZESTNICTWO ZESPOŁU I CZŁONKÓW LART) PODCZAS WAŻNYCH MIĘDZYNARODOWYCH WYSTAW I JARMARKÓW TURYSTYCZNYCH.
3. BEZPŁATNE ZAMIESZCZENIE INFORMACJI O WASZYCH USŁUGACH NA STRONACH TURYSTYCZNEJ STRONY INTERNETOWEJ LWOWA, KTÓRĄ UTRZYMUJE LART.

Partnerzy i Członkowie Stowarzyszenia