Renowacja i wystawa zbioru ikon "Studion"

Fundacja:

Fundusz Posła USA dla zachowania dziedzictwa kulturalnego

Zadania:

Odratowanie i zachowanie unikalnej kolekcji malarstwa temperowego XVII - XIX w. – pamiątek kultury Ukrainy, które należą do światowej spuścizny sztuki sakralnej.

Główne rodzaje działalności :

1. Przeprowadzenie renowacji 38 ikon i 2 arcydzieł rzeźby drewnianej.

2. Wydanie albumu promującego historię i teraźniejszość Galicyjskiego ikonomalarstwa.

3. Instalacja w pomieszczeniach cerkwi-muzeum sygnalizacji ochronnej i przeciwpożarowej.

Wyniki:

Przeprowadzono dokładną analizę stanu, wydano album, wykonano restaurację i zakwalifikowano do muzeum 48 ikon i 2 arcydzieł sakralnej rzeźby drewnianej. Kolekcja uratowanych zabytków kulturowych - dawnego Ukraińskiego ikonomalarstwa i tworów drewnianej rzeźby znajduje się w cerkwi - Muzeum Sztuki Sakralnej im. bł. Klemensa Szeptyckiego - ul. Krywonosa, 1, Lwów.