Pomoc w rozwoju wewnętrznej turystyki dla osób niepełnosprawnych z Ukrainy i obrona prawa do aktywnego odpoczynku ludzi ze szczególnymi potrzebami, którzy mieszkają w Obwodzie Lwowskim

Fundacja:

Fundusz Europa Wschodnia

Zadania:

Studiowanie, zapożyczanie i korzystanie z dobrych doświadczeń krajów rozwiniętych, co do zapewnienia osobom z ograniczonymi możliwościami fizycznymi dostępu do przestrzeni informacyjnej i światowego dziedzictwa kulturalno-historycznego.

Główne rodzaje działalności :

1. Przeprowadzenie we Lwowie międzynarodowej konferencji o problemach rozwoju turystyki dla osób niepełnosprawnych w Obwodzie lwowskim, wymiana doświadczeń i nawiązanie współpracy między organizacjami, które pracują w tej branży.

2. Wydanie pierwszego na Ukrainie poradnika dla przewodników uczącego pracy z osobami o różnych rodzajach niepełnosprawności „Lwów dostępny dla wszystkich”.

3. Opracowanie i pomoc we wprowadzeniu do programów szkoleń dla kandydatów na przewodników po Lwowie metodyki pracy z turystami-inwalidami. 4. Wydanie i bezpłatna dystrybucja informatora turystycznego dla ludzi ze szczególnymi potrzebami.

5. Przeprowadzenie bezpłatnego czterodniowego seminarium doszkalającego przewodników co do specyfiki obsługi i pracy z ludźmi ze szczególnymi potrzebami. 6. Uzupełnienie i stała obsługa strony internetowej LART.

а) interaktywną bazą danych przewodników turystycznych, którzy pomyślnie ukończyli specjalistyczny kurs zawierający metodykę pracy z inwalidami lub przeszły odpowiednie fachowe przeszkolenie;

б) informacją o miejscach kulturalnego, historycznego i socjalnego znaczenia we Lwowie/Obwodzie lwowskim i ich dostępności dla ludzi ze szczególnymi potrzebami.

7. Bezpłatne przekazanie nabytego w trakcie realizacji projektu doświadczenia, innym turystycznym ośrodkom Ukrainy.

8. Opracowanie projektowo-kosztorysowej dokumentacji zagospodarowania/dostosowania technicznych elementów wzdłuż trasy turystycznej we Lwowie pod potrzeby niepełnosprawnych.

Wyniki:

1) Wypunktowano i wskazano sposób rozwiązania, pierwszoplanowych i najbardziej aktualnych problemów, które przeszkadzają rozwojowi wewnętrznej turystyki dla osób ze szczególnymi potrzebami, we Lwowie i Obwodzie lwowskim;

2) Stworzono jakościowo nowy model przygotowania przewodników turystycznych, którzy będą pracować z grupami wycieczkowymi w tym z turystami-inwalidami;

3) Udzielono pomocy w likwidacji barier dyskryminujących turystów-inwalidów;

4) Udzielono pomocy w zapewnieniu obywatelskiego prawa do odpoczynku inwalidom mieszkającym we Lwowie/Obwodzie lwowskim.