Stworzenie międzynarodowej ukraińsko-polskiej Asocjacji przewodników górskich

Fundacja:

Program Dobrosąsiedztwo Polska-Białoruś-Ukraina Interreg III A/Tacis CBC przy finansowej pomocy Unii Europejskiej

Zadania:

- Rozwój turystyki w regionie transgranicznym, współpraca, wymiana i korzystanie z doświadczeń w branży turystyki.

- Stworzenie międzynarodowej ukraińsko-polskiej asocjacji przewodników górskich.

- Stworzenie nowych etatów w branży turystyki w regionie transgranicznym.

Główne rodzaje działalności :

1. Przeprowadzenie szeregu konferencji prasowych.

2. Przeprowadzenie czterech międzynarodowych konferencji

3. Przeprowadzenie międzynarodowego seminarium na temat znakowania szlaków turystycznych.

4. Założenie społecznej organizacji Asocjacja Górskich Przewodników "Rowiń".

5. Założenie Centrum Edukacyjno-informacyjnego (http://www.rovin.com.ua/index.php/pl/o-nas/o-rodek-turystyczny).

6. Przeprowadzenie kursów dla kandydatów na przewodników górskich.

7. Przeprowadzenie seminarium podnoszącego kwalifikacje pracowników branży turystycznej, którzy już pracują jako: instruktorzy turystyki i przewodnicy górscy.

8. Ustawienie tablic informacyjnych wzdłuż pieszych szlaków turystycznych.

9. Wydanie informatorów-przewodników z opisem transgranicznych tras turystycznych.

10. Opracowanie i przygotowanie płyt DVD z informacją o szlakach i istniejącej infrastrukturze turystycznej.

11. Wzięcie udziału w międzynarodowych wystawach i jarmarkach turystycznych.

Wyniki:

Wykonanie zaplanowanych działań, pozwoliło w krótkim okresie czasu potwierdzić pozytywny wizerunek transgranicznego regionu Ukraina-Polska, jako stabilnego politycznie, co doprowadziło do poprawy stosunków między narodami ukraińskim i polskim, a także sprzyjało współpracy, wymianie innowacyjnych idei i wzajemnemu przekazywaniu nabytego doświadczenia. Realizacja inicjatyw w ramach projektu doprowadziła do prognozowanego zwiększenia ilości turystów w Karpatach i udanej integracji Ukrainy ze wspólnotą międzynarodową.