OSTATNIE PROJEKTY

1. 1. W styczniu 2014 roku, przy finansowym wsparciu Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2007-2013, rozpoczął działanie parasolowy projekt pod nazwą: "Zintegrowana promocja możliwości turystycznych oraz kulturowo-historycznego dziedzictwa obwodu lwowskiego oraz województw podkarpackiego i lubelskiego"