OPRACOWYWANIE I KIEROWANIE PROJEKTAMI

OPRACOWYWANIE I KIEROWANIE PROJEKTAMI

opracowywanie międzynarodowych projektów, narodowych i regionalnych programów z rozwoju wewnętrznej i przyjazdowej turystyki.

ORGANIZACJA I PRZEPROWADZANIE: SEMINARIÓW, KONFERENCJI, WARSZTATÓW

ORGANIZACJA I PRZEPROWADZANIE: SEMINARIÓW, KONFERENCJI, WARSZTATÓW

LART ma bogate doświadczenia w organizacji i przeprowadzeniu ponad 100 międzynarodowych seminariów, konferencji, warsztatów, okrągłych stołów.

MARKETING OBSZARÓW TURYSTYCZNYCH

MARKETING OBSZARÓW TURYSTYCZNYCH

opracowywanie strategii i planów marketingowych dla obszarów o znaczeniu turystycznym.

TURYSTYKA INDYWIDUALNA I ZBIOROWA

TURYSTYKA INDYWIDUALNA I ZBIOROWA

LART pomaga w przeprowadzaniu doskonałych wycieczek po Lwowie, opracowuje ciekawe programy pobytu na terenie woj. lwowskiego.

PRZEPROWADZANIE BADAŃ

PRZEPROWADZANIE BADAŃ

LART zbiera i analizuje informacje o stanie i problemach rozwoju turystyki w obwodzie lwowskim i na pograniczu. Pisanie SWOT analiz terenów.

LICENCJONOWANE KURSY PRZEWODNIKÓW TURYSTYCZNYCH

LICENCJONOWANE KURSY PRZEWODNIKÓW TURYSTYCZNYCH

Filia LART - Centrum Turystyczno-informacyjne (TIC) od 2002 roku przeprowadza serię corocznych, licencjonowanych, profesjonalnych kursów dla kandydatów na: przewodników miejskich po Lwowie; przewodników terenowych (zamki obwodu lwowskiego); przewodników górskich.

ANALIZA STRATEGICZNA

ANALIZA STRATEGICZNA

przeprowadzanie naukowych, ekonomicznych, socjalnych, marketingowych, i innych badań analitycznych dla potrzeb obwodu lwowskiego i transgranicznego regionu Ukraina-Polska oraz podmiotów działalności turystycznej.

DORADZTWO TURYSTYCZNE

DORADZTWO TURYSTYCZNE

rozmaite usługi informacyjne świadczone turystom i mieszkańcom Lwowa/obwodu. Pośredniczymy w poszukiwaniu potencjalnych ukraińskich partnerów dla inwestorów zagranicznych, wraz z koniecznym doradztwem i usługami informacyjnymi, a także przy prowadzeniu rokowań.

ROZWÓJ TURYSTYKI

ROZWÓJ TURYSTYKI

LART prowadzi informacyjną, reklamową i wydawniczą działalność w sektorze turystyki.

PR

PR

LART organizuje klasyczne związki w społeczeństwie, realizuje akcje reklamowe, konkursy, przeprowadza monitoring i analitykę mediów, organizuje press-tury.