Irena Hnelytsia

Irena Hnelytsia pracuje w Lwowskiej Asocjacji d.s. Rozwoju Turystyki, praktycznie od początku jej stworzenia. W 2002 r. została zatrudniona, przez przedstawiciela Ministerstwa Rozwoju Międzynarodowego Wielkiej Brytanii, na stanowisku głównej księgowej Lwowskiej Asocjacji d.s. Rozwoju Turystyki.

Do 2002 r. cztery lata pracowała jako księgowa i konsultant w firmie handlowej.

Wykształcenie wyższe: Lwowski Państwowy Instytut Gospodarki i Turystyki.

Znajomość języków obcych: rosyjski, polski.

Irena Hnelytsia osobiście konsultowała szereg międzynarodowych projektów i pełniła funkcję księgowej 18 turystycznych projektów LART na Ukrainie i w regionie transgranicznym. Za wieloletnią pracę w LART otrzymała odznaczenia za wkład w rozwój kultury, turystyki i współpracy transgranicznej.