Andrzej Matseliukh

Andrzej Matseliukh pracuje w Lwowskiej Asocjacji d.s. Rozwoju Turystyki od momentu jej stworzenia. W 2000 r. przyjęty przez przedstawiciela Ministerstwa Rozwoju Międzynarodowego Wielkiej Brytanii, na stanowisko zastępcy Dyrektora Wykonawczego ds zagranicznej działalności gospodarczej. Od 2005 r. do dziś, jest Dyrektorem Wykonawczym Lwowskiej Asocjacji d.s. Rozwoju Turystyki i dyrektorem filii LART - Centrum Turystyczno-Informacyjne.

Do 2000 r. osiem lat pracował w przemyśle lekkim jako manager produkcji i główny inżynier ds. stosunków gospodarczych z zagranicą. Wykształcenie wyższe: Chmielnicki Technologiczny Instytut; Uczestnik programu Unii Europejskiej "TACIS" "Podwyższenie efektywności managementu". Uczestnik programu EU TACIS „Podwyższenie efektywności managementu”. Państwowa akademia zarządzania, Federacja Rosyjska, m. Moskwa – Studia w ramach programu TACIS. Studia na Lovanium International Management Center, m. Leuwen, Belgia. Znajomość języków obcych: rosyjski, polski, niemiecki, angielski.

Należy do następnych stowarzyszeń społecznych i państwowych: Członek Asocjacji Uczestników Europejskiego Programu "TACIS" PI. Członek związku przewodników turystycznych Lwowskiej Asocjacji d.s. Rozwoju Turystyki; Przedstawiciel Rady Turystyki Regionu Karpackiego w obwodzie Lwowskim; Członek Kolegium kultury i turystyki Lwowskiej obwodowej Administracji państwowej; Przewodniczący komisji egzaminacyjnej dla kandydatów na przewodników turystycznych przy LART; Członek-założyciel NGO Asocjacja Górskich Przewodników "Rovin"; Przewodniczący Państwowej Komisji Egzaminacyjnej Lwowskiego Instytutu Gospodarki i Turystyki oraz Lwowskiego Kolegium Ochrony Środowiska; Konsultant programu "Public relations" USAID.

Członek Komitetu ds rozwoju turystyki, hotelarstwa i gastronomii we Lwowskiej Izbie Handlowo-przemysłowej.

Członek komitetu dostępności środowiska miejskiego we Lwowie przy Lwowskiej Radzie Miejskiej. Członek Regionalnego Komitetu d.s. reform ekonomicznych w obwodzie Lwowskim przy Lwowskiej obwodowej Administracji państwowej.

Współautor i konsultant dziesiątków wydawnictw turystycznych: przewodników; informatorów; poradników; naukowo-popularnych albumów i katalogów; filmów promocyjnych i tym podobne. Andrzej Matseliukh osobiście wziął udział w opracowaniu blisko 60 projektów związanych z rozwojem turystycznym i kierował realizacją 18 projektów turystycznych na Ukrainie i w regionie transgranicznym. Za wieloletnią pracę w LART otrzymał blisko 20 państwowych nagród za wkład w rozwój kultury, turystyki i współpracy transgranicznej.